Richtlijnen voor het logo

In deze gids vindt u algemene richtlijnen voor het gebruik en de plaatsing van het Bancontact-logo. Deze compacte richtlijnen zijn enkel van toepassing op het logo. De volledige brand guidelines zijn beschikbaar op aanvraag via info@bancontact.com.

Het logo van Bancontact bestaat uit twee elementen:

1. Een gestileerde handdruk van een kaarthouder en een handelaar

2.  Het opschrift 'Bancontact'


Er kunnen twee logo's samengesteld worden met deze twee elementen: het 'Originele' logo en het 'Horizontale' logo. De samenstelling van deze logo's is vooraf bepaald en kan niet aangepast worden. Beide logo's hebben een vaste witte afgeronde rechthoek op de achtergrond, die borg staat voor een consistente leesbaarheid en weergave. Deze rechthoek bepaalt ook de minimaal vereiste witte ruimte voor het beeldmerk en het opschrift. Bovendien moet ook vrije bufferruimte rond het logo gerespecteerd worden.

Wanneer het logo op een gekleurde achtergrond of op een beeld geplaatst is, wordt het witte vlak zichtbaar. Wanneer het op een witte ondergrond staat, gaat het logo op in de achtergrond.

Logo: 'Original'

Logo: 'Original'

Logo: 'Horizontaal'

Logo: 'Horizontaal'

De vorm van het logo wordt gekozen afhankelijk van de drager, de beschikbare ruimte en de leesbaarheid. Als beide logo's bruikbaar en geschikt zijn, gaat de voorkeur altijd naar het originele logo. 

Full colour

Het logo van Bancontact moet altijd gebruikt worden met de juiste kleurwaarden. Er moeten strikt bepaalde RGB-kleuren gebruikt worden voor websites en alle andere toepassingen 'op scherm'.

Witruimte & minimale grootte

Hou altijd rekening met de minimale ruimte rondom het logo.

Wanneer het logo op een witte achtergrond gebruikt wordt, zorgt de vaste witte rechthoek van het logo voor de minimale witruimte rondom het beeld- en woordmerk. Op een gekleurde achtergrond moet u deze witruimte verdrievoudigen.

Logo: 'Original'

Het 'Original' logo moet op geprinte materialen een minimale breedte van 15 mm hebben. Op schermapplicaties wordt dit een minimale breedte van 50 pixels.

Logo: 'Original'

Logo: 'Horizontaal'

Het 'Horizontale' logo moet op geprinte materialen een minimale breedte van 40 mm hebben. Op schermapplicaties wordt dit een minimale breedte van 115 pixels.

Logo: 'Horizontaal'

Plaatsing van het logo door derden

Gebruik het logo puur en recht. Voeg geen schaduw, lijnen, glows of reflecties toe. Verander niets aan de kleuren of de verhoudingen.

Achtergrond: het logo mag op een gekleurde achtergrond of op een beeld geplaatst worden als de lay-out hierom vraagt, zolang er niets aan het logo wordt gewijzigd of toegevoegd.

Deze richtlijnen gelden voor zowel het 'Originele' als het 'Horizontale' logo.

Merknaam

Als de naam Bancontact gebruikt wordt in uw communicatie, moet de naam altijd correct geschreven zijn. De merknaam begint altijd met een hoofdletter B en mag niet gesplitst worden. De merknaam is in alle talen identiek.