Kan ik voor elk bedrag betalingen doen of ontvangen met de app?

Categorie: Bancontact-app

Er gelden verschillende limieten voor mobiele betalingen (via QR-code) of contactloze betalingen met de Bancontact-app:

Een mobiele betaling (via QR-code):

  • Het minimumbedrag voor een mobiele betaling met de Bancontact-app is € 0,02 en het maximum is € 250 per betaling tussen vrienden of € 500 per betaling bij een handelaar. Een mobiele betaling dient steeds bevestigd te worden met uw pincode, ongeacht het transactiebedrag.
  • Naast deze minimum- en maximumbedragen is er ook een maximumbedrag per dag vastgesteld voor elke kaart die in de Bancontact-app is opgenomen: u kunt tot maximum € 500 betalen (€ 250 voor betalingen tussen vrienden) en € 500 ontvangen per dag en per kaart. Verder is het totale bedrag van alle transacties met alle kaarten in de app beperkt tot maximum € 500 betalen (max. € 250 voor betalingen tussen vrienden) en ontvangen per dag.

Een contactloze betaling:

Voor contactloze betalingen gelden er geen limieten op minimum- of maximumbedragen die u bevestigt met uw pincode in de Bancontact-app. Op contactloze betalingen zonder ingave van de pincode gelden volgende limieten :

  • het maximum transactiebedrag is € 25 (€ 50 voor parking)
  • het gecumuleerde transactiebedrag van opeenvolgende transacties zonder pincode mag niet hoger zijn dan € 50
  • het aantal opeenvolgende transacties zonder pincode mag niet hoger zijn dan 5.

Van zodra één of meerdere limieten overschreden wordt, zal de Bancontact-app u vragen om uw pincode in te geven.

Deze limieten gelden onverminderd de limieten die van toepassing zijn op uw bankkaart.