Kan dezelfde QR-code door meerdere betalers gescand worden?

Categorie: Bancontact-app

Bij betalingen van persoon tot persoon, bijvoorbeeld een vriend terugbetalen, kan de QR-code die op het toestel van de ontvanger wordt weergegeven, maar door één betaler gescand worden. Als ontvanger kunt u wel makkelijk hetzelfde bedrag herhaaldelijk ontvangen met de 'Herhaal transactie'-knop in de historiek van uw app. Hierbij worden telkens nieuwe QR-codes aangemaakt en getoond.

Handelaars kunnen vaste QR-codes weergeven op of aan de kassa, op digitale schermen, papieren facturen, ... Meerdere gebruikers kunnen deze QR-codes scannen, zonder daarom hetzelfde bedrag te betalen.